Skandal w Tarnowie – liderzy proaborcyjnych marszy będą uczyć mieszkańców (nie)tolerancji

W poniedziałek w Parku Strzeleckim w Tarnowie rozpoczął się wernisaż wystawy fotograficznej „nieTOLERANCJA” organizowany przez Urząd Miasta Tarnowa. Autorami są m. in. osoby zaangażowane w organizacje w Tarnowie ubiegłorocznych czarnych marszy, które przelały się przez miasto po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z konstytucją przesłanki aborcyjnej pozwalającej na zabijanie w łonach matek dzieci podejrzewanych o chorobę.