LIST OTWARTY PEDIATRÓW WOBEC STANOWISKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO DOMAGAJĄCEGO SIĘ LEGALNOŚCI ABORCJI EUGENICZNEJ

Jesteśmy wstrząśnięci stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które zakwestionowało wyrok TK z 22.X.2020, wyrażając “stanowczy sprzeciw” wobec stwierdzenia nielegalności przesłanki pozwalającej na zabicie dziecka w prenatalnej fazie jego rozwoju, w przypadku, gdy badania prenatalne potwierdzają ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN