Pandemia zabijania dzieci

Boimy się koronawirusa, niejednokrotnie wręcz panicznie. Stosujemy wiele środków zaradczych, wdrażamy restrykcyjne procedury, ba – nawet ograniczamy naszą wolność wyboru co do sposobu spędzania czasu i form aktywności. My, tak miłujący wolność i możliwość wyboru gotowi jesteśmy na wyrzeczenia w tym obszarze, aby chronić zdrowie i życie własne oraz innych ludzi. Jak widać jesteśmy zdolni do tego, aby podporządkować nasz wybór wyższemu dobru, w tym dobru drugiego człowieka.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN