Przeważyła troska o bezpieczeństwo dzieci – pikieta w Sopocie

W pierwszą niedzielę lipca w Sopocie, jak w każdym miesiącu, odbyła się pikieta antyaborcyjna. Jednak trwająca zbiórka podpisów poparcia dla inicjatywy ustawodawczej „Stop pedofilii” była przyczyną zmiany naszego stałego rytmu pikietowego, czyli 3 niedzieli każdego miesiąca. W związku z tym już na początku lipca ustawiliśmy obok siebie plakat demaskujący termin „aborcja” i namiot do zbiórki podpisów chroniących przed deprawacją dzieci przedszkolne i szkolne.