Kłamstwa szefowej WHO w Polsce powielane przez Adama Bodnara

Rzeczpospolita opublikowała 4.05.2019 tekst „Edukacja seksualna – mity i fakty według RPO”. Trudno stwierdzić, które z podanych w tym tekście informacji są faktami, a które mitami. W każdym razie warto się tezom tekstu uważnie przyjrzeć.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN