Różaniec Publiczny w Łodzi

W dn. 15.02.2019 w Łodzi odbył się kolejny Publiczny Różaniec o odnowę moralną narodu polskiego, a w szczególności o ochronę życia dzieci nienarodzonych.