Dzisiejsza Golgota

dzisiejsza golgota

Wielu chrześcijan rozważa dziś cierpienie Chrystusa zmierzającego na Golgotę. Terror wyszydzania, biczowania, nakłuwania cierniami, przybijania do krzyża a wreszcie śmierci z uduszenia, która następowała po ukrzyżowaniu, napawają nas bólem. Nieodłącznie więc myśli nasze biegną również do tych, którzy rozumieją Jezusa Cierpiącego jeszcze bardziej niż my.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN