Szpitale bez aborterów czyli budzenie sumień

Kiedy trzy lata temu spytaliśmy dyrekcję Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o zabijanie dzieci nienarodzonych odpowiedziano nam lakonicznie, że tego nie robią, ale zwrot „zabijanie dzieci poczętych” ubrali w cudzysłów, jakby chcąc podkreślić, że jest to jakaś przenośnia.