Aborcyjny chaos w Ministerstwie Zdrowia

aborcja w polskich szpitalach

Fundacja Pro – Prawo do życia nawiązała korespondencję z Ministerstwem Zdrowia na temat aborcji w Polsce. Z pisma, które otrzymano wynika, że urząd nie ma absolutnie żadnej kontroli nad procedurami w szpitalach i nie interesuje się losem dzieci przeznaczonymi do aborcji oraz żywo urodzonymi w trakcie tego procederu.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN