Prawo do narodzin dla wszystkich kobiet! – pikieta w Łodzi

W dn. 23.02.2017 w centrum Łodzi odbyła się kolejna już pikieta w obronie życia dzieci nienarodzonych w naszym mieście. Uczestniczyli w niej m.in. działacze Prawicy RP oraz Obozu Narodowo-Radykalnego. Deszczowa pogoda nie przeszkodziła obrońcom życia w prezentowaniu plakatów, rozdawaniu ulotek i krótkich rozmowach z przechodniami.