Młodzi za całkowitą ochroną życia!

Projekt „Stop aborcji” podpisało mnóstwo młodych osób. Najnowsze sondaże (np. badanie IBRIS z maja br.) pokazują prawie 80%-owe poparcie dla pełnej ochrony życia dzieci nienarodzonych wśród młodych dorosłych z grupy wiekowej 18-24 (dla porównania: w grupie 65+ aborcji sprzeciwiało się niespełna 50% osób).