ONZ wzywa do mordowania dzieci!

Komitet Praw Człowieka ONZ wezwał Irlandię do dostosowania swoich przepisów w sprawie aborcji po tym, jak Amanda Mellet według obowiązującego prawa nie mogła zabić swojego nienarodzonego dziecka, u którego w 21 tygodniu stwierdzono podejrzenie śmiertelnej wady serca. Ustawa obowiązująca w Irlandii od 1 stycznia 2014 roku dopuszcza aborcję jedynie w sytuacji “realnego i istotnego zagrożenia dla życia kobiety”.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN