Pierwsza pikieta w Siemianowicach Śląskich – relacja

Siemianowice 31.07.2015

31 lipca 2015 roku przy ul. Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich odbyła się pierwsza w historii tego miasta pikieta antyaborcyjna, zorganizowana przez nową komórkę Fundacji PRO – Prawo do życia, która rozpoczęła działalność na terenie Siemianowic Śląskich.