Przejechał się na szkle

Jako jedną z przyczyn przegranej urzędującego prezydenta Komorowskiego, wielu upatruje arogancję wobec obywateli, nieliczenie się z głosem społeczeństwa wielokrotnie domagającego się ochrony swoich praw, także na drodze referendalnej (sześciolatki, ochrona lasów przed prywatyzacją, ochrona ziemi przed wyprzedażą obcokrajowcom itp.). Drastycznie większą arogancją wykazał się jednak Komorowski wobec tych, którzy głosu nie mają, a z racji […]