Gloria in exelsis Deo!

boze narodzenie Dziękując za wrażliwość serc na ratowanie bezbronnego życia życzymy Wam pogłębienia Tajemnicy Wcielenia i umocnienia w działaniu.

Zespół Fundacji Pro- prawo do życia