”Eugenika – w imię postępu” – mocny argument do walki z ”Cywilizacją Śmierci”

eugenika(…) jako pierwsi postulaty eugeników w pełni wprowadzili Włodzimierz Lenin i Adolf Hitler. Naziści, zanim przystąpili do wymordowania mniejszości narodowych, jako pierwszy cel postawili sobie likwidację szpitali psychiatrycznych i brutalną eksterminację ich pensjonariuszy. Do tak tragicznych zdarzeń doszło w kilkunastu miejscach w Polsce. (…) Otóż nad Wisłą również głównymi postulatorami eugeniki były środowiska lewicowo-liberalne.