Jak znikają posłowie

sejmfotele„Zamknąłem oczy i mnie nie ma” to nowa forma odwagi prezentowana przez posłów. Część z nich obrała bardzo ciekawą taktykę podczas głosowania nad projektem Ustawy o ochronie życia ludzkiego od poczęcia 31 sierpnia 2011r. o godzinie 21.04.

Stanowisko MaterCare International dotyczące głosowania polskiego Parlamentu w sprawie ochrony życia ludzkiego od poczęcia

matercarelogoW oparciu o biologicznie i medycznie bezsporny fakt, iż życie ludzkie rozpoczyna się w momencie zapłodnienia, jak również zasady życia ludzkiego i jego godności, poparte i ogłoszone przez Kościół Katolicki, my członkowie Matercare International, światowej organizacji położnych, ginekologów i innych zawodów lekarskich, która działa jako położnicza gałąź Światowej Federacji Medycznych Stowarzyszeń Katolickich (FIAMC), ogłaszamy naszą wdzięczność Polakom, którzy wsparli inicjatywę obywatelską zmierzającą do prawnych zmian by zakazać jakichkolwiek aborcji, poprzez bardzo wyraźne prawodawstwo uznające te zasady i wyrażamy nasze rozczarowanie Parlamentem Polski, który głosując odmówił temu wsparcia mimo niewielkiej różnicy 186 głosów za wobec 191 głosów przeciw.

Mariusz Dzierżawski: podziękowania i plan działania

dzierzawskisejm31 sierpnia Sejm większością głosów 191 do 186 odrzucił obywatelski projekt ustawy „O ochronie życia ludzkiego od poczęcia”. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję zbierania podpisów i tym, którzy podpisy złożyli. Dziękuję wszystkim posłom, którzy poparli nasz projekt, szczególnie tym, którzy oparli się naciskom łamiącym sumienie.