Herod 2022

Adwent przygotowuje nas do Bożego Narodzenia, święta, które wszystkim nam kojarzy się z radością. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę i objawia się światu jako dziecko. Tę wspaniałą tajemnicę początkowo znają tylko Maryja i Józef, ale dzięki pośrednictwu aniołów radość staje się udziałem pasterzy. Również mędrcy ze Wschodu, prowadzeni przez gwiazdę betlejemską, potrafią dostrzec wielkość wydarzenia. Przejęci radością i wdzięcznością składają Dziecięciu dary.